දින 21 පුරුදු ක්‍රියාකාරකම්වල අවසානය දක්වාම පවතී

නොපසුබස්නා උත්සාහයේ දින 21 ක පුරුද්ද නිල වශයෙන් අවසන් ය. ජීවිතය යනු ස්වයං ක්‍රීඩාවකි. තමන්ව පරාජය කර අවසන් ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබිය හැක්කේ තමන්ටම පරාජය කිරීමට නිර්භීත අයට පමණි! අපගේ ශූරයන් වන ක්‍රිස්ටීන් සහ සෙස්කාට සුබ පැතුම්, සෑම දෙයක්ම පහසු නොවන අතර අපි දිගටම උත්සාහ කරමින් සිටිමු. එසේම සම්පූර්ණ කාඩ්පත ක්‍රීඩා නොකළ සෙසු ක්‍රීඩකයින්ට ඔවුන්ගේ උත්සාහය දිගටම කරගෙන යාමට, අත් නොහරින්න, හැකිලීමට හෝ නොකඩවා ප්‍රීති වන්නැයි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි!

1
2
3
4

තැපැල් කාලය: අප්‍රේල් -09-2021